ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของ นางาสาววรรณิภา อุ้มปรีชา

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นางสาววรรณิภา  อุ้มปรีชา
ชื่อเล่น  หญิง
เกิดวันเสาร์ ที่่ 4 มกราคม 2535 
คบ.2  การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง